specjalista psychiatra

Rejestracja telefoniczna
33 444 88 60

lek. Kamila Benio

O mnie

Nazywam się Kamila Benio. Jestem lekarzem, specjalizuję się w dziedzinie psychiatrii.

W latach 2001-2017 pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, pełniąc różne funkcje, m.in. starszego asystenta w oddziale psychogeriatrycznym, ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego czy kierownika poradni zdrowia psychicznego.

W latach 2002-2007 realizowałam program specjalizacji, odbywając staże i kursy w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w latach 2003-2007 dodatkowo uczestniczyłam w kursie „ Psychoterapia Psychodynamiczna” atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Praktyka kliniczna oraz ustawiczne kształcenie spowodowały, że Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdałam z wyróżnieniem.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w oddziałach o różnym profilu, uzupełnione szkoleniem psychoterapeutycznym, pozwala mi kompleksowo ocenić stan zdrowia pacjenta i właściwie pokierować jego leczeniem z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń (chorób somatycznych, uzależnień, stresu).

Wierzę, że wszechstronność oraz indywidualne podejście wynikające z szacunku należnego każdemu człowiekowi sprawia, że jestem dobrym lekarzem i dobrym psychiatrą.

O mnie

Nazywam się Kamila Benio. Jestem lekarzem, specjalizuję się w dziedzinie psychiatrii. Wierzę, że wszechstronność oraz indywidualne podejście wynikające z szacunku należnego każdemu człowiekowi sprawia, że jestem dobrym lekarzem i dobrym psychiatrą.

 czytaj dalej 

Tu mnie znajdziesz